084.754.2628

Khóa cửa vân tay điện tử tân cổ điển

-40%

KL-929

32,900,000 đ
19,890,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-929
-31%

KL-939

32,900,000 đ
22,890,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-939
-23%

KT-C200

13,500,000 đ
10,500,000 đ Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C200
-20%

KT-C500

18,500,000 đ
14,900,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp Kitos KT C500
-8%

KL-979-GR

17,390,000 đ
16,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-979-GR
-8%

KL-979-R

17,390,000 đ
16,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-979-R
-21%

6002

21,800,000 đ
17,300,000 đ Khóa cửa thông minh vân tay cao cấp Kaadas 6002
-10%

KL-979-G

19,900,000 đ
18,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-979-G
-21%

KT-C810

27,500,000 đ
21,900,000 đ Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C810
-21%

6001

33,300,000 đ
26,400,000 đ Khóa cửa thông minh vân tay cao cấp Kaadas 6001
-21%

KT-C800

34,800,000 đ
27,500,000 đ Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C800
-31%

KL-929-F

42,900,000 đ
29,890,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-929-F, mở bằng khuân mặt face 3D
-24%

KL-939-F

42,900,000 đ
32,890,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-939-F, mở bằng khuân mặt face 3D
-7%

KL-959-C

35,190,000 đ
33,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-959-C
-7%

KL-959-GR

35,190,000 đ
33,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-959-GR
-7%

KL-959-G

36,190,000 đ
34,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-959-G
-21%

KT-C900

44,800,000 đ
35,500,000 đ Khóa cửa vân tay tân cổ điển Kitos KT C900
-12%

KL-969-G

40,590,000 đ
36,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-969-G
-9%

KL-969-GR

39,490,000 đ
36,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-969-GR
-9%

KL-969-C

39,490,000 đ
36,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-969-C
-8%

KL-989

40,900,000 đ
38,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-898
-13%

KL-989-Pro

46,900,000 đ
41,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-898 Pro
-18%

KL-999

51,900,000 đ
43,000,000 đ Khóa cửa vân tay cao cấp tân cổ điển Kassler KL-999